Historisk arkiv

Justerer det militære bidraget til kampen mot ISIL i Irak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har besluttet at det norske militære bidraget i Irak videreføres, men flyttes til Anbar-provinsen i Vest-Irak. Bidraget skal trene og rådgi irakiske sikkerhetsstyrker i kampen mot ISIL.

Norske soldater i Erbil, der de trener lokale sikkerhetsstyrker i kampen mot ISIL.
Norske soldater i Erbil, der de trener lokale sikkerhetsstyrker i kampen mot ISIL. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter

Det norske bidraget er i dag i Erbil-området i Nord-Irak, der vi sammen med nære allierte i koalisjonen har trent opp lokale sikkerhetsstyrker i kampen mot ISIL. Norge har også bidratt med et kirurgisk team til det militære sykehuset i Erbil.

Bidragets størrelse, rundt 60 personer, videreføres når styrken nå flyttes til Anbar.

- Oppdraget vil innebære trening og rådgivning av ledelsen av irakiske sikkerhetsstyrker på brigade- og divisjonsnivå, samt trening og rådgivning av politi og grensevakt. Dette inkluderer rådgivning i forbindelse med planlegging og gjennomføring av operasjoner. Norske styrker i Irak skal fortsatt ikke delta direkte i kamphandlinger, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Norge vil også tilby et kirurgisk team til et militært sykehus i Anbar, tilsvarende det vi har hatt i Erbil.

Størst fremtidig behov
Mandatet for bidraget blir forlenget med 12 måneder fra og med 10. mars 2017, med mulighet for ytterligere forlengelse. Styrkebidraget vurderes fortløpende, blant annet i lys av den politiske utviklingen og sikkerhetssituasjonen i regionen.

-  Etter hvert som ISIL presses og fratas kontroll over stadig mer territorium, endrer også koalisjonens konkrete styrkebehov seg. Det er ikke lenger behov for det norske styrkebidraget i Nord-Irak, men etterspørselen etter kapasitetsbygging av irakiske sikkerhetsstyrker i andre deler av Irak øker. Anbar er ett av områdene hvor koalisjonen anser at det vil bli størst behov. Vi vil drive treningen og rådgivningen sammen med nære allierte som USA, Storbritannia og Danmark. Andre nasjoner har også signalisert mulige bidrag, sier forsvarsministeren.

Viderefører stabsoffiserer
Norge viderefører stabsoffiserer til relevante hovedkvarter i koalisjonen mot ISIL så lenge Norge har styrkebidrag i operasjonen. Norske stabsoffiserer i Nord-Irak videreføres midlertidig for å gi koalisjonen tid til å finne erstatninger.

Koalisjonens innsats følger fem linjer: Stanse tilførsel av finansiering, stanse tilførsel av fremmedkrigere, militær innsats, imøtegåelse av ISILs propaganda og tiltak for å stabilisere. Norge bidrar substansielt langs alle linjene, og er blant de største bidragsyterne til stabiliseringstiltak.