Historisk arkiv

Forlenger bidraget i kampen mot ISIL

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har i dag konsultert Stortinget om at Norge viderefører den militære styrken som er basert i Jordan. Styrken trener, rådgir og støtter lokale syriske grupper i kampen mot ISIL.

-  Kampen mot ISIL er en viktig prioritering, både for regjeringen og for våre allierte. Det norske styrkebidraget er svært relevant og verdsettes høyt av koalisjonen. Vår samlede innsats i Irak og Jordan er viktige bidrag i kampen mot ISIL, og vi står sammen med våre allierte i kampen mot terrororganisasjonen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen besluttet i mai i fjor å sende et norsk styrkebidrag til Jordan for å trene, rådgi og støtte syriske grupper til deres kamp mot ISIL (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrker-kampen-mot-isil/id2499086/). Mandatet til dette bidraget forlenges nå til 10. mars 2018.

-  ISIL er under press. I Irak er ISIL i ferd med å tape kampen om Mosul. I Syria har de mistet strategisk viktige landområder. Koalisjonen og dens støttespillere legger stadig større press på Raqqa, gruppens hovedsete i Syria. Tilførselen av fremmedkrigere er sterkt redusert. Samtidig utgjør ISIL fortsatt en alvorlig trussel både mot Irak og Syria, og mot internasjonal sikkerhet. Kampen mot terrororganisasjonen vil ta tid, sier forsvarsministeren.

Justerer i Irak
Regjeringen har tidligere besluttet å videreføre det norske militære bidraget til kampen mot ISIL i Irak, og flytte det fra Erbil i nord til Anbar-provinsen i vest.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/irakbidrag17/id2541787/

Overordnet strategi
Koalisjonens innsats følger fem linjer: Stanse tilførsel av finansiering, stanse tilførsel av fremmedkrigere, militær innsats, imøtegåelse av ISILs propaganda og tiltak for  stabilisering. Norge bidrar substansielt langs alle linjene, og er blant de største bidragsyterne til stabiliseringstiltak.