Forsiden

Historisk arkiv

Kristin Lund blir første kvinnelige FN-sjef i Midtøsten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

FN kunngjorde 6. oktober at generalmajor Kristin Lund blir den neste sjefen for FNs observatørkorps i Midtøsten - United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO). Lund blir med dette historiens første kvinnelige øverste militære representant i misjonen. UNTSO har blant annet ansvaret for å overvåke våpenhvileavtalen mellom Israel og de arabiske nabostatene.

Generalmajor Kristin Lund.
Generalmajor Kristin Lund Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter

– At Norge kan stille med en sterk kvinnelig kandidat til en slik krevende stilling er veldig positivt. Kristin Lund er en meget dyktig offiser med omfattende erfaring, og med bakgrunn fra FNs operasjoner. Det er derfor svært gledelig at hun blitt utnevnt til å lede dette viktige oppdraget. At hun nå velges for andre gang til en topplederstilling i FN, i konkurranse med andre internasjonale søkere, sier mye om hvilken solid jobb hun gjorde som styrkesjef for FN-misjonen på Kypros. – Dette er et godt valg for FN og Norge, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og Kristin Lund.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og Kristin Lund. Foto: Torgeir Haugaard

Kristin Lund overtar ledelsen av FNs eldste fredsbevarende operasjon. Observatørkorpset har sin opprinnelse fra 1948, og Norge har deltatt med personell i UNTSO siden 1956. Observatørmisjonen er satt sammen av 25 nasjoner og totalt 142 observatører, hvorav 12 per i dag er nordmenn. Norge har hatt tre styrkesjefer i UNTSO i perioden, sist generalmajor Robert Mood i perioden februar 2009-februar 2011.

Da Kristin Lund i 2014 ble utnevnt til sjef for FN-styrken UNFICYP på Kypros, ble hun den første kvinnelige styrkesjefen i FNs historie. Som FNs øverste sjef i UNTSO, vil hun få ansvaret for å lede og koordinere både den militære og sivile delen av FN-operasjonen.

FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet legger vekt på behovet for økt kvinnelig deltagelse i internasjonale operasjoner. FNs generalsekretær Antonio Guterres har også en klar målsetting om å øke antall kvinner i ledende posisjoner i FN.

– At generalmajor Kristin Lund blir sjef for UNTSO er en milepæl for FNs fredsbevarende operasjoner. Kristin Lund er en meget dyktig og erfaren offiser med solid internasjonal erfaring. Jeg håper denne utnevnelsen sender et tydelig signal til FNs medlemsland om å nominere sine dyktige kvinnelige offiserer til fredsbevarende operasjonene, sier utenriksminister Børge Brende. 

Kristin Lund skal etter planen overta ledelsen av misjonen innen utgangen av oktober for ett år med mulighet for forlengelse.

Les offentliggjøringen fra FN her:

https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2017-10-06/major-general-kristin-lund-norway-head-mission-and