Historisk arkiv

Norge vil inngå samarbeid om multirolle tank- og transportfly

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide signerte i dag en intensjonsavtale om å delta i et flernasjonal prosjekt om multirolle tank- og transportfly. Belgia og Tyskland signerte også en tilsvarende intensjonsavtale.

Norge vil inngå samarbeid om multirolle tank- og transportfly.
Norge vil inngå samarbeid om multirolle tank- og transportfly. Foto: Marita I. Wangberg, FD

Det internasjonale samarbeidet om anskaffelse, drift og vedlikehold av en flåte med luft-til-lufttanking- og transportkapasitet, ble tilrettelagt i 2013 av European Defence Agency og er et europeisk initiativ for å øke tankfly- og transportkapasiteten i Europa. Nederland og Luxembourg var de første landene til å forplikte seg til avtalen.

Det er bestilt to Airbus A330 MRTT med levering i 2020, og det er opsjon på levering av seks fly til. Med Norge, Tyskland og Belgia som medlemmer vil samtlige opsjoner benyttes. Det flernasjonal programmet vil da bestå av åtte fly med hovedbase ved Eindhoven Airbase i Nederland og med en fremskutt base i Køln i Tyskland.

Denne samarbeidsavtalen vil gi landene fleksibel og kosteffektiv tilgang til transportkapasitet og til fylling av drivstoff i luften. Fly med tank- og transportkapasitet er en høyt etterspurt kapasitet i NATO, og avtalen vil bidra til en større byrdefordeling mellom Europa og USA, ettersom man til nå har vært avhengig av amerikanske ressurser.

Avtalen er et resultat av samarbeidet mellom European Defence Agency (EDA), den europeiske materiellorganisasjonen Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement (OCCAR) og NATOs Support and Procurement Agency (NSPA).