Historisk arkiv

Viderefører det norske militære bidraget i Afghanistan ut 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge viderefører et militært bidrag på om lag 50 personer til NATOs operasjon Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan for hele 2018.

Forsvarets spesialstyrker fortsetter opplæringen av CRU i Kabul. Foto: Marinejegerkommandoen
Forsvarets spesialstyrker fortsetter opplæringen av CRU i Kabul. Foto: Marinejegerkommandoen

Bidraget viderefører vårt langsiktige arbeid med å utvikle det afghanske spesialpolitiet i Kabul. I tillegg videreføres et mindre antall stabsoffiserer i RSM-hovedkvarteret i Kabul-området.

Sammen med allierte

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er fortsatt utfordrende. NATOs råd konkluderte 19. mai i år med at det er nødvendig å videreføre operasjonen RSM. NATO har nylig anmodet medlemslandene om å opprettholde, og om mulig styrke, sin deltagelse.

– Vi slutter opp om NATOs beslutning om å videreføre operasjonen, og fortsetter å bidra sammen med våre allierte. Selv om de afghanske sikkerhetsstyrkene har langt høyere kvalitet enn tidligere, vil de fortsatt ha behov for støtte i lang tid fremover, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Langsiktig kapasitetsbygging

Norge har hatt et langsiktig engasjement med å bygge opp og videreutvikle den afghanske kontraterror-kapasiteten. Norske styrker har trent det afghanske spesialpolitiet siden 2007.

– Dette er et substansielt og viktig bidrag til sikkerheten i Kabul og i landet for øvrig, og som har fått meget gode tilbakemeldinger både fra afghanske myndigheter og fra NATO, sier forsvarsministeren.

Støtten til CRU 222 vil gis innenfor rammen av RSMs konsept for kapasitetsbygging; Train, Advice and Assist. Det innebærer at norsk personell vil ha en tilbaketrukket rolle under CRU 222s oppdragsløsning, med fokus på rådgivningsfunksjonen, men med mulighet til å yte direkte støtte i ekstremsituasjoner.

Norge viderefører det militære bidraget til operasjonen Resolute Support Mission i Afghanistan, som trener og videreutvikler det afghanske spesialpolitiet i Kabul.
Norge viderefører det militære bidraget til operasjonen Resolute Support Mission i Afghanistan, som trener og videreutvikler det afghanske spesialpolitiet i Kabul. Foto: Stephen Olsen, Forsvaret