Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

10 millioner kroner til bedre digital sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen foreslår at Nasjonal sikkerhetsmyndighet får 10 millioner kroner for å forberede innføringen av nye sikkerhetstiltak slik at implementeringen av ny sikkerhetslov kan starte allerede i 2018.

Ny sikkerhetslov skal etter planen tre i kraft ved årsskiftet. Loven vil bidra til å sikre Norges sikkerhetsinteresser i et samfunn som i stadig sterkere grad er digitalisert.

­­­ – ​Den nye loven blir banebrytende i arbeidet mot spionasje, sabotasje og terror. Nå ruster vi opp Nasjonal sikkerhetsmyndighet som har en nøkkelrolle i innføringen av loven, slik at de blant annet kan ansette nødvendig personell, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet får et utvidet ansvarsområde og flere oppgaver når den nye loven blir innført. Den nye sikkerhetsloven skal sikre at uvedkommende ikke får adgang til systemer som er avgjørende for våre grunnleggende nasjonale funksjoner, eksempelvis kommunikasjonssystemer, registre og styringssystemer for samferdsel.