Historisk arkiv

Historisk arkiv

Felles utfordringer gir mer nordisk forsvarssamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Vi har hatt gode diskusjoner og oppdatert hverandre om de regionale sikkerhetspolitiske utfordringene vi sammen står ovenfor, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

10.-11. april møttes de nordiske forsvarsministerne i Bergen. Norge har formannskapet i NORDEFCO i 2018, og dette var det første nordiske forsvarsministermøtet under norsk ledelse.

Fra venstre Claus Hjort Fredriksen (Danmark), Arnor Sigurjonsson (Island), Frank Bakke-Jensen (Norge), Peter Hultqvist (Sverige), Jukka Juusti (Finland).
Videre forsvarssamarbeid var tema under det nordiske forsvarsministermøtet i Bergen. Fra venstre Claus Hjort Fredriksen (Danmark), Arnor Sigurjonsson (Island), Frank Bakke-Jensen (Norge), Peter Hultqvist (Sverige), Jukka Juusti (Finland). Foto: Marius Vågenes Villanger, Sjøforsvaret

Styrket nordisk samarbeid
Det nordiske samarbeidet er i god utvikling og gir en merverdi til samarbeidet i NATO og EU. I år starter også arbeidet med å utvikle en ny visjon for det nordiske forsvarssamarbeidet som tar innover seg at de sikkerhetspolitiske omgivelsene har blitt mer uforutsigbare og i stadig endring.

– Norden står overfor de samme sikkerhetspolitiske utfordringene, noe som skaper nye muligheter for økt forsvarssamarbeid mellom de nordiske landene. Vi har snakket om utviklingen i øst, og hvilken betydning den har for vår region og den transatlantiske forbindelsen. Dette er viktige aspekter som bidrar til å forme sikkerhetspolitikken, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. 

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen var vertskap for forsvarsministermøtet i Bergen.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen var vertskap for forsvarsministermøtet i Bergen. Foto: Marius Vågenes Villanger, Sjøforsvaret

Fokus på nye områder

Forsvarsministeren la frem to nye områder for økt nordisk fokus: Ubemannede Autonome Systemer (Unmanned Autonomous Systems/UAS) samt Rom-domenet (Space Domain). Begge områder innehar muligheter for økt nordisk samarbeid og felles teknologiutvikling, men det er også utfordringer knyttet til manglende internasjonal regulering og jurisdiksjon. Sistnevnte gir grunn til bekymring, og er en utfordring som de nordiske landene ønsker å møte samlet.

 
Trident Juncture
Flere av de nordiske landene stiller med større styrkebidrag til NATO-øvelsen Trident Juncture til høsten, hvor Norge er vertsnasjon. Island stiller også territorium til disposisjon under øvelsen.
– Alle nordiske land tilpasser sine forsvar til en ny sikkerhetspolitisk tid og forsvarsbudsjettene i våre land øker. Dette er positivt og nødvendig - og gir økt sikkerhet i Norden, avslutter Bakke-Jensen.