Historisk arkiv

Historisk: Første gang kampflyet F-35 benyttet bremseskjerm i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

På kampflybase Ørland benyttet Luftforsvaret 16. februar for første gang bremseskjerm ved landing av kampflyet F-35. Den spesialutviklede bremseskjermen for kampflyet F-35 skal sørge for at de norske kampflyene lander trygt under krevende værforhold. – Våre kampfly må kunne lande under ekstreme norske vinterforhold, og Norge som har erfaring med dette er med på å utvikle og teste bremseskjermen for F-35. Jeg er svært tilfreds med at Luftforsvaret er i rute mot operativ evne med F-35 i 2019, også under krevende vinterforhold, sier programdirektør i Kampflyprogrammet Morten Klever.

Første gang bremseskjermen ble testet på F-35 i Norge.
Første gang bremseskjermen ble testet på F-35 i Norge. Foto: Luftforsvaret

For snart et år siden startet testingen og sertifiseringen av den spesialutviklede bremseskjermen for kampflyet F-35. I Norge opererer vi under mer ekstreme vinterforhold enn de fleste andre land i verden. Det innebærer lave temperaturer, sterk vind, dårlig sikt og glatte rullebaner. – Å kunne operere kampfly under varierende værforhold, har avgjørende betydning for Forsvarets operative evne, sier generalmajor Morten Klever. – Jeg er veldig glad for at vi er i rute med siste del av bremseskjermtestingen i Alaska, og nå har verifisert at systemet fungerer som det skal på flyene som har kommet til Ørland.

Testene av bremseskjermen for kampflyet

F-35 Testingen av bremseskjerm på F-35 startet rundt påsketider i fjor hvor man i første fase testet hvordan F-35 oppfører seg i luften med en montert bremseskjerm, og hvordan bremseskjermen virker på tørr og våt rullebane. I den andre fasen som er i gang i Alaska tester piloten bremseskjermen på en isete rullebane. Den norske testflygeren Eskil Amdal fra Forsvarsmateriell deltar i testprogrammet under arktiske forhold som etter planen skal være ferdig til våren. All testingen i Alaska foregår med flyet AF-2, som er et spesialinstrumentert testfly for nettopp dette formålet. I Norge derimot benyttet vi produksjonsmodellen av flyet, noe som bekrefter at kampflyet fungerer i tråd med forventningene.

– F-35 har vist seg langt mer stabil under landing med bremseskjerm enn F-16, som kan være ganske vrien å hanskes med i slike situasjoner. Blant annet skyldes dette at F-35 er tyngre og har bredere landingsstell. Luftforsvaret har nå verifisert prosedyrene for montering og operasjon av bremseskjermen på Ørland, noe som understøtter arbeidet med den endelige sertifiseringen av systemet. Dette er et stort steg på veien mot å sikre at våre nye kampfly i nær fremtid kan operere trygt under ekstreme norske værforhold, sier Klever.

Bremseskjerm
Bremseskjermen gjør F-35 i stand til å operere under alle typer vinterforhold Foto: Luftforsvaret

Hva er en bremseskjerm?

Bremseskjerm er en «fallskjerm» som blir brukt til å redusere hastigheten på et fly etter at det har landet. Det norske bremseskjerm-konseptet baserer seg på to deler. Den ene delen er modifikasjoner på selve flyet (ofte omtalt som Group A) som forsterker de delene av flykroppen som skal ta opp de enorme kreftene ved bruk av bremseskjermen, gjør det mulig å feste bremseskjermen til flyet og aktivisere den fra cockpit. Den andre delen er selve bremseskjermen med “huset” den ligger i når den er montert på bakerst på flyet mellom de to haleflatene (ofte omtalt som Group B).

bremseskjerm
På kampflybase Ørland benyttet Luftforsvaret 16. februar for første gang bremseskjerm ved landing av kampflyet F-35 Foto: Luftforsvaret

Se film av landingen på Forsvarets Youtube!

Les mer: