Historisk arkiv

Joint Strike Missile har bevist avanserte egenskaper og bestått alle kvalifiseringstestene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

En viktig milepæl er nå passert når Joint Strike Missile (JSM) i vår besto den siste av de planlagte testene i kvalifiseringsprogrammet av missilet (du kan se lenke til video av testen nederst i nyhetssaken). Utviklingen av JSM er nå i sluttfasen og planlegges ferdigstilt høsten 2018.

– Dette er veldig gode nyheter for Forsvaret og norsk industri. Nå gjenstår integrasjonen av det norske JSM-missilet på F-35, den såkalte Block-4-oppdateringen, sier programdirektør Klever i Forsvarsdepartementet. Dette er planlagt gjennomført slik at JSM skal være integrert og klar på norske F-35 når systemet er fullt operativt.

Personer foran JSM
Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen hadde denne uka besøk av Vice admiral Matt Winter fra det flernasjonale F-35-programmet og programdirektør Morten Klever fra Forsvarsdepartementet. Foto: Lars Gjemble, FD

– JSM er verdens eneste femtegenerasjons-missil med avanserte kapabiliteter som møter både det norske Forsvaret og andres nasjoners operative behov nå og i fremtiden. Den seneste testen i mars i år var vellykket, og utviklingsløpet er på plan for ferdigstillelse innen utgangen av året, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.  

– JSM-programmet og leveranser til F-35 medfører betydelig verdiskapning og teknologiutvikling for KONGSBERG og våre nasjonale og internasjonale underleverandører og partnere. Norge har en ledende internasjonal posisjon innen langtrekkende presisjonsvåpen og har videreført og styrket et allerede tett samarbeid med amerikansk industri gjennom dette programmet, sier Håøy.

Teknisk integrering av JSM i kampflyet F-35

Utviklingen av JSM er inne i sluttfasen og planlegges ferdigstilt med Final Design Review (FDR) i løpet av juni måned. Integreringen av JSM i flyet er viktig for at Norge skal være fullt operative med F-35 i 2025. JSM skal sikre at norske F-35 har en reell evne til å levere ild mot alle typer godt forsvarte landmål og sjømål (militære overflatefartøy).

Som en del av utviklingen av missilet er det gjennomført et såkalt Legacy Flight Test Program hvor det ble droppet et antall missiler for å kvalifisere selve missilet i forberedelsene til integrasjon på F-35. Missilene er blitt sluppet fra etamerikansk F-16 fly ved Utah Test & Training Range som del av et pågående testprogram i perioden 2015 til 2018. De siste testene så langt ble gjennomført i mars i år, der både søker, stridshode og tennkjede var installert i missilet. Testen ble gjennomført mot et landmål med vellykket resultat.

Den siste testen i år med JSM ble gjennomført mot et landmål med vellykket resultat.
Den siste testen i år med JSM ble gjennomført mot et landmål med vellykket resultat. Foto: FFI

Etter fullført utvikling vil Forsvaret anskaffe et antall testmissiler som skal benyttes under selve integrasjonen på F-35 i den såkalte Block-4-oppdateringen. Integrasjonen av JSMgjennomføres av det flernasjonale programkontoret (JPO) i samarbeid med hovedleverandøren Lockheed Martin.

Flere andre nasjoner som anskaffer F-35 har tilsvarende operative behov som Norge og har vist en betydelig interesse for JSM.

Tett industrisamarbeid mellom Norge og USA

Regjeringen legger stor vekt på å opprettholde og videreutvikle samarbeidet mellom norsk og amerikansk industri knyttet til anskaffelsen av nye kampfly. Målsettingen for industrisamarbeidet er, og over tid, sikre nasjonal verdiskaping i samme størrelsesorden som flyenes anskaffelseskostnad. 

Norges deltakelse i utviklingsfasen har gitt norsk industri anledning til å konkurrere om deleproduksjon til fly og motor, og har så langt gitt kontrakter til en verdi av om lag 4,1 mrd. kroner. Det foreligger et betydelig potensial for inngåelse av nye kontrakter med de amerikanske leverandørene etter hvert som produksjonen øker. 

Forsvarsdepartementet legger stor vekt på at både Joint Strike Missile (JSM) og APEX (25 mm kanonammunisjon) blir integrert i F-35 for å møte våre operative behov, samtidig som dette åpner opp muligheter for norsk industri på eksportmarkedet. 

 

Se video av den siste testen av JSM fra Forsvarets forskningsinstitutt på Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=OjsRNjk9ahY