Historisk arkiv

Starter arbeidet med ny langtidsplan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen starter nå arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret.

– Dette er en god mulighet til å se på hvilke trender som påvirker fremtidens forsvar, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Innledningsvis gjennomføres det et grunnlagsarbeid for at regjeringen skal få et godt utgangspunkt for å fastsette politiske føringer og økonomiske rammer for arbeidet med en ny langtidsplan. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) får nå i oppdrag å gi et forskningsbasert innspill til dette grunnlagsarbeidet. En systematisk gjennomgang av utviklingstrekk og hvilke muligheter de gir, vil gi oss et nødvendig grunnlag for å vurdere videreutviklingen av Forsvaret.

– Vi ser endringer i trusselbildet blant annet knyttet til hybride trusler, teknologisk utvikling og digital sårbarhet og utviklingen i nordområdene og hos våre allierte. Mye har skjedd siden vi startet forrige langtidsplan i 2014, og det er nødvendig å oppdatere situasjonsforståelsen for å gi den nye langtidsplanen riktig retning, sier forsvarsministeren.

Forsvarssjefen vil være involvert i grunnlagsarbeidet og når regjeringen har satt de politiske og økonomiske rammene, vil forsvarssjefen få oppdrag om å gi fagmilitære råd på områder som skal videreutvikles. Regjeringen tar sikte på å legge fram ny langtidsplan for Stortinget våren 2020.

Les mer om langtidsplaner på denne siden.