Historisk arkiv

Betydelig prisreduksjon for våre nye F-35 kampfly de neste årene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

En ny avtale mellom det flernasjonale programkontoret for F-35 og flyprodusenten Lockheed Martin medfører at enhetsprisen for de norske F-35 kampflyene går ned med om lag 10 prosent. – Enhetsprisen for F-35 ligger dermed under våre tidligere prognoser. Kostnadsreduserende tiltak, gode forhandlinger og samarbeid i et partnerskap viser nå resultater. Det er veldig positivt og styrker vår tillit til anskaffelsen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Kampflyene leveres på tid, med bedre ytelse enn forventet og med en lavere enhetspris enn planlagt, sier forsvarsministeren.

Den gjennomsnittlige enhetsprisen for de neste 18 kampflyene Norge vil få levert i de tre neste årene blir på om lag 81,6 mill. amerikanske dollar. Flyene som landet på Ørlandet i september i år hadde enhetspris på 90,2 mill. amerikanske dollar.

Frank Bakke-Jensen
Frank Bakke-Jensen Foto: Sturlason, UD

Lavere enhetspriser på våre neste kampfly

Gjennom forhandlingene det flernasjonale partnerskapet har gjennomført med Lockheed Martin og Pratt & Whitney har vi oppnådd betydelig lavere enhetspriser enn det som var estimert. De norske flyene er om lag 1,5 mill. dollar dyrere enn de amerikanske kampflyene. Dette skyldes installasjon av norsk programvare, norske merker på flyene, samt at de norske flyene har bremseskjerm.

Kontrakten omfatter til sammen 478 F-35 kampfly for produksjonsserie 12, 13 og 14. 18 av disse flyene er norske. Verdien på kontrakten er om lag på 34 mrd. dollar. Norge fikk gjennom behandlingen av Prop. 1 S (2015-2016) samt Prop. 1 S (2016-2017) fullmakt til å bestille produksjonsseriene 12-14 som en samlet bestilling i den hensikt å redusere enhetsprisen for flyene.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi i forhandlinger sammen med våre partnerland har klart å oppnå målet om å kutte enhetskostnadene på kampflyene ytterligere. Dette viser fordelen ved å være del av et stort partnerskap, sier Bakke-Jensen.

Illustrasjonsbilde: F-35A kampfly landet for første gang på Rygge flystasjon 17. september 2019.
Illustrasjonsbilde: Et norsk F-35 kampfly landet for første gang på Rygge flystasjon 17. september 2019. Foto: Onar Digernes Aase. Forsvaret

Utvikling av prisene over tid

De første flyene Norge fikk levert i 2015 hadde en enhetspris på 114,1 mill. amerikanske dollar og flyene som landet på Ørlandet i september i år hadde enhetspris på 90,2 mill. dollar. De norske enhetsprisene for de tre produksjonsseriene utgjør i gjennomsnitt 81,6 mill. dollar. Prisen omfatter fly og motor.

I november 2017 landet de tre første F-35 kampflyene på norsk jord. Til sammen har Norge nå mottatt 22 F-35. Av disse opererer 15 fly fra Ørland, mens sju fly er stasjonert på Luke Air Force Base i USA til utdanningsformål. Forsvaret forventes å oppnå sin første operative evne med F-35 innen utgangen av 2019. I 2022 overtar F-35 NATO-oppdraget Quick Reaction Alert (QRA) fra F-16, der kampfly skal stå på kontinuerlig beredskap fra Evenes. I 2025 vil F-35 være fullt ut operative.