Historisk arkiv

Bidrar til militært sykehus i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge vil sende et ledelseselement og et kirurgisk team til det militære sykehuset i Kabul til neste år. Norge viderefører samtidig spesialstyrkebidraget til Resolute Support Mission (RSM) på om lag 60 personer ut 2020.

NATO har en flernasjonalt militært sykehus i Kabul, der flere land bidrar med personell og midler. Fra neste år vil Norge bidra med om lag 35 personer til sykehuset. Av disse skal de fleste lede, organisere og drifte sykehuset, mens et mindre antall personer inngår i et kirurgisk team.

– Uten denne kapasiteten vil ikke NATOs styrke i Kabul-området kunne løse sine oppdrag. Norge tar byrdefordelingen på alvor, også i internasjonal operasjoner. Norge vil derfor ta på seg oppdraget med å være ledende nasjon for denne kapasiteten i 18 måneder fra 1. april 2020, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Operatører fra Marinejegerkommandoen i Kabul, Afghanistan.
Operatører fra Marinejegerkommandoen i Kabul, Afghanistan. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Viderefører spesialstyrkebidrag

Norge viderefører også spesialstyrkebidraget til Resolute Support Mission (RSM) på om lag 60 personell ut 2020.

Målsettingen for RSM er å sette Afghanistan i stand til å ivareta egen sikkerhet. Det norske styrkebidraget har siden 2007 bygget opp og trent den afghanske spesialpolitienheten Crises Response Unit (CRU) 222, med utgangspunkt i Kabul. CRU 222 er en helt sentral nasjonal kapasitet for å forhindre og respondere på terrorangrep.

– Det norske bidraget er høyt verdsatt og vel ansett både av våre viktigste allierte, afghanske myndigheter og det internasjonale samfunnet i Kabul, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Fortsetter finansiering

I tillegg bidrar Norge 60 mill. kroner årlig til finansiering av afghanske sikkerhetsstyrker gjennom ANA Trust Fund.