Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Endring i rapportering av forsvarsutgifter til NATO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

NATO har bedt alle medlemsland gå gjennom sin rapportering av forsvarsutgifter. Foreløpige anslag tyder på at Norges utgifter til forsvar vil være på om lag 1,8 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) i 2020.

Bildet viser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg under øvelse Trident Juncture 2018 i Norge.
Bildet viser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg under øvelse Trident Juncture 2018 i Norge. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

– Norges gjennomgang viser at enkelte utgifter som har vært ført på andre departementers budsjetter, bør rapporteres til NATO som forsvarsutgifter. Dette gjelder blant annet utgifter til Redningshelikoptertjenesten og pliktige bidrag til NATOs sivile budsjett og FNs fredsbevarende operasjoner. I tillegg har gjennomgangen avdekket at Norge har rapportert for lave pensjonsutgifter, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Målsettingen med gjennomgangen har vært å skape trygghet for at rapporteringen reflekterer de faktiske ressursene som medlemslandene bruker på forsvar, og bidra til at nasjonene rapporterer likt. Selv om en mer nøyaktig rapportering ikke bidrar til økt operativ evne, vil det bidra til et riktigere bilde av hva som faktisk brukes på forsvar i alliansen.

Regjeringen har også konkludert med at indeksen, som anvendes av NATO ved utregning av forsvarsutgiftenes andel av BNP, skal justeres noe. Dette gjøres for at måling av BNP-andelen skal bli riktigere, og i tråd med hvordan majoriteten av øvrige medlemsland gjør sine beregninger.

Den justerte rapporteringen er i tråd med NATOs retningslinjer og sendes til NATO i løpet av oktober 2019. Samlet sett vil endringene justere opp forsvarsutgiftenes andel av BNP med anslagsvis 0,2 prosent. Foreløpige anslag tyder på at BNP-andelen for 2020 vil bli om lag 1,8 prosent.

Budsjettøkninger, sammen med justert rapportering, innebærer at BNP-andelen øker fra 1,51 prosent i 2013 til anslagsvis 1,8 prosent i 2020.