Historisk arkiv

F-35 klar for å løse oppdrag for Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Jeg vil gratulere Forsvaret med erklæringen av en første operativ evne med F-35. Dette er en stor dag for hele Forsvaret, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, skvardonsjef Ståle Nymoen og Sjef Luftforsvaret Generalmajor Tonje Skinnarland foran et F-35A kampfly på Luftforsvarets base Rygge 6. november 2019.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, skvardonsjef Ståle Nymoen og Sjef Luftforsvaret Generalmajor Tonje Skinnarland foran et F-35A kampfly på Luftforsvarets base Rygge 6. november 2019.

Onsdag 6. november erklærte generalmajor Tonje Skinnarland i Luftforsvaret at F-35 har nådd denne viktige milepælen med en første operativ evne og at kampflyene nå er klare til å løse oppdrag for Forsvaret.

I november 2017 landet de tre første F-35 kampflyene på norsk jord. Til sammen har Norge nå mottatt 22 F-35. Av disse opererer 15 fly fra Ørland, mens 7 fly er stasjonert på Luke Air Force Base i USA til utdanningsformål.

Forsvaret har bestått eksamen med F-35

I to år har Luftforsvaret gjennomført intensiv operativ testing og evaluering (OT&E) av særnorske forhold som vinteroperasjoner, operasjoner i nordområdene og samvirke med norske hær-, sjø- og spesialstyrker.

Som avslutning på testperioden gjennomførte Forsvaret over flere dager forflytning av fly og utstyr fra Ørland flystasjon til Rygge flystasjon. Deployeringen av kampflysystemet til Rygge inkluderte teknikere og annet viktig personell og nødvendig utstyr for å trene og øve på å operere derfra. Dette var første gang kampflyene ble operert fra en annen base enn Ørland flystasjon.

6. november 2019 besto Luftforsvaret denne «eksamenen», og erklærte derfor en første operativ evne (IOC). Dette innebærer at Luftforsvaret er i stand til å respondere raskt på nasjonale hendelser og kriser i fastlands-Norge, norsk territorialfarvann og tilstøtende områder med F-35.

Forsvaret erklærte 6. november sin første operative evne med kampflyene F-35
Forsvaret erklærte 6. november sin første operative evne med kampflyene F-35 Foto: Trobjørn Kjosvold, Forsvaret

F-35 vil være et bærende element i Forsvarets fremtidige operative evne

– Siden 2011 har Forsvaret planlagt å nå første operative evne med F-35 innen utgangen av 2019. Nå er denne milepælen nådd. Det er et resultat av et formidabelt arbeid over mange år i store deler av forsvarssektoren. Nå kan F-35 bidra til å løse nasjonale kriser og hindre at norsk suverenitet trues, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

F-35 representerer et teknologisk «generasjonsskifte». Kampvåpenet vil være den enkeltkapasiteten med størst innvirkning på forsvars- og operasjonskonsepter for Norge. Etter flere år med intens testing er norske F-35 snart klare for sine første oppdrag. Med det begynner en ny tidsalder for forsvaret av Norge.

F-35 blir en grunnleggende støttespiller for resten av Forsvaret. Kampflyene skal nemlig jobbe tett sammen med andre avdelinger, og fôre dem med tidskritisk informasjon og detaljoversikt fra steder langt unna. F-35 kommer raskt og usett på plass, og kan bidra til å gi beslutningstakere oversikt og informasjon om situasjonen.

I 2022 overtar F-35 NATO-oppdraget «Quick Reaction Alert» (QRA) fra F-16, der kampfly skal stå på kontinuerlig beredskap fra Evenes. I 2025 vil F-35 være fullt ut operative.

Kampflyene leveres på tid, med bedre ytelse enn forventet og med en lavere enhetspris

– Når F-35 er på plass, vil vi ha en kapasitet langt over det F-16 noen gang har levert. F-35 er mye mer enn en F-16-erstatning. Våpensystemet tilfører hele Forsvaret en rekke nye kapasiteter vi aldri har hatt tidligere. Kampflyene leveres på tid, med bedre ytelse enn forventet og med en lavere enhetspris enn planlagt, avslutter forsvarsministeren.