Historisk arkiv

KNM Helge Ingstad blir ikke reparert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Regjeringen har nå besluttet at det er mer hensiktsmessig å avhende KNM Helge Ingstad, enn å reparere den, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Fregatten KNM Helge Ingstad.
Fregatten KNM Helge Ingstad. Foto: Emil Wenaas Larsen/Forsvaret

En tilstandsrapport fra Forsvarsmateriell viser at det vil koste 12-14 milliarder å reparere fartøyet. Til sammenligning vil det koste 11-13 mrd. kroner å bygge et nytt tilsvarende fartøy. Det er også knyttet større usikkerhet til reparasjon av fartøyet.

Les nettsaken fra da tilstandsrapporten ble levert her. 

Den operative evnen skal erstattes

– Helge Ingstads forlis har betydelige konsekvenser for forsvaret av Norge.  Vi har store havområder og en lang kystlinje. God kontroll til sjøs er helt essensielt i forsvaret av landet. Derfor har vi hele veien vært klare på at den kapasiteten KNM Helge Ingstad representerer må reetableres. Jeg vil be forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan den operative kapasiteten kan erstattes, sier forsvarsministeren.

Forsvaret har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde operativ evne på kort sikt, blant annet blant annet ved bruk av doble besetninger på de seilende fregattene og KNM Maud.