Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norge deltar i EUs forsvarsforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har besluttet at Norge vil delta i EUs forsøksordning for forsvarsforskning, Preparatory Action for Defence Research (PADR), i 2019. Det vil være tredje året Norge deltar i ordningen, som eneste ikke-medlem.

– Deltakelse i prøveordningen for forsvarsforskning gir Norge viktig erfaring og samarbeidsnettverk som styrker vår posisjon og konkurranseevne i det europeiske forsvarsmarkedet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Fra 2021 vil forsvarsforskning inngå i det europeiske forsvarsfondet (EDF). EDF skal fremme samarbeid om forskning og utvikling av militære kapabiliteter i Europa. I tillegg til forskning vil fondet yte finansiell støtte til industrielle utviklingsprosjekter. EU-kommisjonen har foreslått å sette av 13 milliarder euro til EDF i EUs langtidsbudsjett for perioden 2012–2027.

Gjennom PADR lyser EU ut midler til forskningsprosjekter innenfor valgte områder. Aktører fra flere land kan gå sammen om å søke om disse midlene. I 2018 var Kongsberg Defence and Aerospace med i konsortiet som vant den største utlysningen. Erfaringene vi trekker gjennom deltakelsen i prøveordningen PADR vil være en viktig del av et beslutningsgrunnlag for om Norge skal delta i en permanent ordning.

Kostnaden for deltakelsen i 2019 vil utgjøre omlag 6,5 millioner kroner og dekkes innenfor Forsvarsdepartementets budsjett.