Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Regjeringen vil anskaffe de siste seks kampflyene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen går inn for å anskaffe de siste seks av totalt 52 F-35 kampfly. – Moderne kampfly er avgjørende for forsvaret av Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Bildet viser en norsk F-35 som 17. september 2019 landet på Rygge flystasjon for første gang.
Bildet viser en norsk F-35 som 17. september 2019 landet på Rygge flystasjon for første gang. Norge har per nå mottatt 22 nye kampfly, hvorav 15 er i Norge og opererer ut fra Ørland. Foto: Onar Digernes Aase, Forsvaret

Den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier et behov for minimum 52 F-35 kampfly. Norge har allerede mottatt 22 av disse. Sju av Norges F-35 kampfly er stasjonert på Luke Air Force Base i USA for å trene norske piloter, mens 15 opererer ut fra Ørland.

Forsvaret planlegger å oppnå første operative evne med F-35 innen utgangen av 2019. Fra 2022 overtar F-35 alle oppgavene til dagens F-16. Full operativ evne skal nås i 2025.

De nye kampflyene blir et av våre viktigste verktøy for å kunne gripe inn raskt og effektivt for å sikre og håndheve norsk suverenitet. Vi skal også bidra til NATOs kollektive forsvarsevne.

Kampflyanskaffelsen har en forventet kostnad på 82,4 milliarder kroner. Dette ligger under kostnadsrammen satt av Stortinget i 2012.

Med regjeringens forslag til budsjett vil de nye kampflyene nå full operativ evne i 2025. Forventet leveringstidspunkt for de siste seks kampflyene er 2024.

Bildet viser to norske nye kampfly som flyr over Rondane en kald vinterdag i desember 2017.
Bildet viser to norske nye kampfly som flyr over Rondane en kald vinterdag i desember 2017. Foto: Morten Hanche, Forsvaret