Historisk arkiv

Etterretningstjenesten offentliggjorde sine vurderinger for 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Etterretningstjenesten publiserte i dag den ugraderte trusselvurderingen «Fokus» for tiende gang.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under fremmleggelsen av Fokus 2020 10 februar 2020
Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

- Gjennom disse ti årene så har «Fokus» etablert seg som et sentralt bidrag i det offentlige ordskiftet om forhold som har betydning for nasjonal sikkerhet og norske interesser. Vurderingene E-tjenesten gjør er viktig for oss i regjeringen, for at vi skal ha et godt grunnlag for å gjøre de beslutningene som er nødvendige. Men vurderingen er også viktig for oss alle. Etterretningstjenesten beskriver et komplekst, sammensatt og omskiftelig trusselbilde som regjeringen, men også store deler av samfunnet for øvrig må ta aktivt stilling til, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, som fikk rapporten overlevert i dag.

Sjef Etterretningstjenesten Generalløytnant Morten Haga Lunde under fremmleggelsen av Fokus 2020 og overleverte et eksemplar til Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen 10 februar 2020
Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

"Fokus 2020" er Etterretningstjenestens åpne trusselvurdering

Etterretningstjenestens rapport «Fokus» er en av fire trussel- og risikovurderinger som utgis årlig. De øvrige tre gis ut av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Fokus 2020 gir innblikk i geografiske og tematiske områder som Etterretningstjenesten mener har særlig interesse for norske beslutningstagere og for opinionen.

Her kan du lese rapporten [pdf]

Se presentasjonen fra E-tjenesten her [opptak 10. februar 2020]

Sjef Etterretningstjenesten Generalløytnant Morten Haga Lunde under fremmleggelsen av Fokus 2020, 10 februar 2020
Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret