Forsida

Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Etterretningstjenesten presenterer sin åpne vurdering – Fokus 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Forsvarsdepartementet

Mandag 10. februar kl. 11.00 legger Etterretningstjenesten frem sin åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer, Fokus 2020. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen innleder før sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde presenterer vurderingen.

Fokus 2020 gir innblikk i geografiske og tematiske områder som Etterretningstjenesten mener har særlig interesse for norske beslutningstagere og for opinionen.

Etterretningstjenestens rapport «Fokus» er en av fire trussel- og risikovurderinger som utgis årlig. De øvrige tre gis ut av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Praktisk informasjon:

Påmelding innen mandag 10. februar kl. 09.00 til milinfo@fd.dep.no

Oppmøte i vakta i Forsvarsdepartementets lokaler, Glacisgt.1, Oslo senest kl. 10.40. Ta med gyldig legitimasjon og pressekort.

Presentasjonen strømmes på regjeringen.no.

Nett-tv Etterretningstjenesten presenter sin åpne vurdering – Fokus 2020

Sjå sendinga her

Sjå sendinga herFokus 2020 vil bli delt ut til frammøtte direkte etter presentasjonen, og gjort tilgjengelig på www.forsvaret.no kl. 11.30.

Forsvarsministeren og sjef for Etterretningstjenesten er tilgjengelig for intervjuer etter presentasjonen.

Pressekontakt for sjefen for Etterretningstjenesten:
Ann Kristin Bjergene, telefon 2309 4943/ 455 01 965

Pressekontakt for forsvarsministeren:
Marita I. Wangberg, telefon 90 51 23 19 eller e-post miw@fd.dep.no

Illustrasjonsbilde: Fokus2020
Illustrasjonsbilde: Fokus2020 Foto: Forsvaret