Historisk arkiv

Historisk arkiv

Forsvarsministeren avlyser besøk og møter i nærmeste fremtid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsministeren avlyser besøk og møter i nærmeste fremtid fordi han kan ha vært eksponert for koronavirus.

Det er per nå en uavklart situasjon, og inntil mer informasjon foreligger så gjør statsråden og Forsvarsdepartementet forebyggende tiltak for å forhindre eventuell videresmitte.

Forsvarsministeren har hjemmekontor inntil prøvesvar er mottatt.