Historisk arkiv

Fremskynder forsvarsplaner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen ønsker å støtte industrien i en vanskelig periode og vil fremskynde forsvarsinvesteringer for mer enn en milliard kroner. Sammen skal vi skape mer og ta Norge ut av krisen og fremover.

– Ved å forsere oppgraderingen av kystkorvetter til Sjøforsvaret og kampvogner til Hæren kan vi både bygge forsvarsevne og støtte norsk industri, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. – Dette er tiltak som bidrar til at bedrifter kommer i gang igjen og at folk kommer seg tilbake til jobb samtidig som vi får en raskere styrking av Forsvaret sier forsvarsministeren.

I tillegg ligger det forslag i regjeringens forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren om å utrede ny fartøystruktur for sjøforsvaret. Dette gir også økte muligheter til den norske maritime kunnskapsklyngen. 

Bildet viser korvetten KNM Skjold
Bildet viser korvetten KNM Skjold. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret

500 millioner til Sjøforsvarets kystkorvetter

Regjeringen vil fremskynde oppgraderingen av Sjøforsvarets Skjold-klasse kystkorvetter og vil bruke over 500 millioner kroner på dette. Oppgraderingen skal skje i perioden 2020-2024 og vil kunne gi nye oppdrag til både verftet som bygget fartøyene og til andre nasjonale leverandører av delsystemer. Arbeidet vil omfatte oppgradering av komponenter og flere av systemene om bord. I den nye langtidsplanen for Forsvaret anbefales det en videreføring av fartøyene til 2030. Dette er ett av flere tiltak for delvis å kompensere for tapet av KNM Helge Ingstad. Skjold-klassen er bygget av Umoe Mandal og er blant de raskeste marinefartøy i verden.

Bildet viser en CV90 kampvogn tilhørende Panserbataljonen under skarpskytingsøvelsen Thunder Reindeer 2019 i Troms.
Bildet viser en CV90 kampvogn tilhørende Panserbataljonen under skarpskytingsøvelsen Thunder Reindeer 2019 i Troms. Foto: Ole-Sverre Haugli

600 millioner til Hærens kampvogner

Regjeringen vil fremskynde oppgraderingen av Hærens CV90 kamp- og støttevogner, og vil bruke nesten 600 millioner kroner på dette. I den nye langtidsplanen for forsvarssektoren har Hæren fire mekaniserte bataljoner, som alle settes opp med CV90 kamp- og støttevogner. En forsering av arbeidet med oppgradering av disse innebærer at Hæren i første omgang får tilført ytterligere 20 CV90 kamp- og støttevogner. Anskaffelsen gjennomføres direkte fra norsk industri i perioden 2020 til 2023.

Forskning og utvikling

Regjeringen vil øke tildelingen til forsvarsrelatert forsknings- og utviklingsarbeid med 20 millioner kroner i 2020. Dette innebærer en økning fra 71 til 91 millioner kroner. Dette vil bidra til å sikre sysselsetting og kompetanse innenfor et kompetansekrevende område hos norsk industri og næringsliv. Det vil også posisjonere norsk industri og næringsliv mot fremtidige anskaffelser, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg gjør styrkingen det mulig med raskere utvikling av fremtidige planlagte prosjekter.