Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Regjeringen presenterer den nye samfunnssikkerhetsmeldingen og langtidsplanen for Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Fredag 16. oktober kl.12.00 legger statsministeren, justis- og beredskapsministeren og forsvarsministeren frem den nye samfunnssikkerhetsmeldingen og den nye langtidsplanen for Forsvaret.

Nett-tv Presseinvitasjon: Regjeringen presenterer den nye samfunnssikkerhetsmeldingen og langtidsplanen for Forsvaret

Se sendingen her

Se sendingen her

Praktisk informasjon

Sted: Marmorsalen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18

Tidspunkt: fredag 16. oktober kl. 12.00

Påmelding: send epost innen torsdag 15. oktober kl.14.00 til Andreas.Bondevik@jd.dep.no

Oppmøtetid: Kl. 11.45. Ta med gyldig pressekort og ID.


Pressekonferansen kan sees direkte på regjeringen.no. Presse som ikke har anledning til å møte, eller ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til Andreas.Bondevik@jd.dep.no teksten "PK samfunnssikkerhet/langtidsplan" i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest fredag kl. 10.00. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen. 

Pressekontakt for Statsministerens kontor:
Kommunikasjonsrådgiver Tor Borgersen, mobil 909 38 987, epost Tor.Borgersen@smk.dep.no

Pressekontakt for Justis- og beredskapsdepartementet: kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik, mobil 402 32 454, epost Andreas.Bondevik@jd.dep.no

Pressekontakt for Forsvarsdepartementet: Kommunikasjonsrådgiver Ann Kristin Salbuvik, mobil 906 69 356, epost aks@fd.dep.no

 

Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant.

DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/xbpcnkps/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre spredning

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av koronaviruset i befolkningen. Departementene har også innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Derfor ber vi redaksjonene begrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum. Dersom oppmøtet er større enn lokalets reduserte kapasitet, kan pressen bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt.