Historisk arkiv

Ny forskningsrapport om alliertes syn på norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

RAND Europe, sammen med RAND Corporation, har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet utarbeidet rapporten for å fremskaffe et alliert perspektiv på norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Prosjektet har analysert den allierte dimensjonen av norsk sikkerhet og forsvar, inkludert forskjellige scenarier for alliert nærvær i fredstid og forsterkninger i krise og konflikt.

I rapporten vurderes de mest aktuelle truslene mot Norge og nordområdene. Den peker på hvordan allierte oppfatter Norges forsvarsevne og hvordan Norge bidrar til den samlede forsvarsevnen i NATO. Den skisserer også noen handlingsalternativer for hvordan Norge kan styrke avskrekking og forsvar i nord. 

Les rapporten her: RAND RR-4381 Enhancing Deterrence and Defence on NATO's Northern Flank.pdf