Historisk arkiv

Ny forskrift om Forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen fastsatte i dag en midlertidig forskrift som skal bidra til å at sikre at Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon opprettholdes gjennom koronaepidemien. - Vi må sørge for at Forsvaret har bevegelsesfriheten de trenger for å løse oppdragene sine, også under koronakrisen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Illustrasjonsbilde: HV driver objektsikring
Illustrasjonsbilde: HV driver objektsikring Foto: Jesper Vigander Edwin, Forsvaret

Forskriften slår fast at Forsvaret skal kunne forflytte seg uhindret i Norge for å gjennomføre ordre eller oppdrag knyttet til operasjoner, beredskap, krisehåndtering eller styrkeproduksjon.

- Det betyr for eksempel at kommuner eller andre ikke kan pålegge vårt personell å følge lokale karantenebestemmelser. På den måten sikrer vi at Forsvaret kan fortsette å løse oppdragene sine, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Denne forskriften vil gå foran lokale forskrifter, for eksempel vedtatt av kommunene.

Forsvaret skal naturligvis fortsatt følge helsemyndighetenes retningslinjer og gjennomføre tiltak for å hindre smittespredning.

Gjelder fra lørdag

Forskriften er hjemlet i Koronalovens § 2. Forskriften trer i kraft én dag etter at Stortinget har fått den skriftlig meddelt, med mindre Stortinget opphever forskriften.

 

Les hele forskriften her.

 

Se også tidligere fastsatt forskrift om hvordan offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører kan be om bistand fra Forsvaret i forbindelse med koronapandemien her.