Historisk arkiv

Ny langtidsplan for Forsvaret:

Regjeringen fortsetter moderniseringen av Heimevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Heimevernet stiller opp i uniform på kort varsel når de blir spurt. Den siste tiden har vi sett Heimevernet i aktivitet en rekke steder, og de gjør en viktig jobb. Det skal vi legge til rette for at de kan fortsette med, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen vil fortsette moderniseringen og tilførselen av materiell til Heimevernet.

Regjeringen fortsetter moderniseringen av Heimevernet
Regjeringen fortsetter moderniseringen av Heimevernet. Foto: Forsvaret

Heimevernets struktur videreføres slik den er i dag, med 11 heimevernsdistrikter innenfor en ramme på 37 000 befal og mannskaper i de vanlige styrkene, og 3000 befal og mannskaper i innsatsstyrkene.

Innsatsstyrken skal videreutvikles for å få økt reaksjonsevne, mobilitet, utholdenhet og fleksibilitet.

Heimevernet vil ha behov for tilstrekkelig tilgang på personell, og påbegynte tiltak i hele landet skal utvikles videre.