Historisk arkiv

Regjeringen fortsetter moderniseringen av Heimevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Heimevernet stiller opp på kort varsel når de blir spurt. Under koronakrisen har vi sett Heimevernet i aktivitet en rekke steder. De gjør en viktig jobb. Det skal vi legge til rette for at de kan fortsette med, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen vil fortsette moderniseringen og tilførselen av materiell til Heimevernet.

VW Amarok er HVs nye feltvogn
VW Amarok blir nå HVs nye feltvogn. Foto: Forsvaret

Heimevernets struktur videreføres slik den er i dag, med 11 heimevernsdistrikter. De regulære styrkene vil fortsatt ha 37.000 befal og mannskaper, og innsatsstyrkene vil bestå av inntil 3.000 befal og mannskaper.

Innsatsstyrken skal videreutvikles for å få økt reaksjonsevne, mobilitet og fleksibilitet. Konsept for desentralisert lagring skal videreutvikles.

Heimevernet skal tilføres nytt utstyr
Heimevernet får nye Amarok feltvogner og oppgraderes blant annet til HK416 i steden for AG3. Foto: Forsvaret

Heimevernet vil ha behov for tilstrekkelig tilgang på personell, og påbegynte tiltak i hele landet skal utvikles videre.