Historisk arkiv

Ny langtidsplan for Forsvaret:

Regjeringen vil styrke Hæren med flere soldater og øke kampkraften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen foreslår å videreutvikle Hærens Brigade Nord til å bli en mekanisert brigade med fire bataljoner og tyngdepunkt i indre Troms.

- Hæren skal kunne ivareta sine oppdrag i en stadig mer tilspisset og uoversiktlig sikkerhetspolitisk situasjon. Styrkingen av Brigade Nord øker Hærens evne til å hindre eller sinke en motstander i å ta kontroll over norsk territorium til allierte styrker er på plass. Det vil også gjøre at vi kan øke Norges innsats i NATOs beredskapsinitiativ, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Hæren styrkes.
Hæren styrkes. Foto: Forsvaret

Regjeringen vil også anskaffe nye stridsvogner fra 2025, og fremskynde anskaffelsen av langtrekkende presisjonsvåpen til Hæren fra 2028 til 2026. Dette vil sørge for at Hæren får større ildkraft.

- Vi skal også fortsette oppbyggingen av Finnmark Landforsvar, slik at vi bidrar til å styrke det militære nærværet, kampkraften og utholdenheten i Finnmark, sier forsvarsministeren.