Historisk arkiv

Regjeringen vil styrke Hæren med flere soldater og øke kampkraften.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

For å øke den militære tilstedeværelsen i nord, og Hærens samlede kampkraft, vil regjeringen videreutvikle Brigade nord til en mekanisert brigade med fire bataljoner med tyngdepunkt i Indre Troms.

- Hæren skal kunne ivareta sine oppdrag i en stadig mer tilspisset og uoversiktlig sikkerhetspolitisk situasjon. Styrkingen av Brigade Nord øker Forsvarets evne til å hindre eller sinke en motstander i å ta kontroll over norsk territorium til allierte styrker er på plass. Det vil også gjøre at vi kan øke Norges innsats i NATOs beredskapsinitiativ, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Anskaffelsen av langtrekkende presisjonsvåpen fremskyndes
Anskaffelsen av langtrekkende presisjonsvåpen fremskyndes Foto: Forsvaret

Regjeringen vil også anskaffe nye stridsvogner fra 2025, og planlegger å legge prosjektet frem for Stortinget i 2021. Samtidig vil regjeringen fremskynde anskaffelse av langtrekkende presisjonsvåpen til Hæren fra 2028 til 2026. Sammen med innføringen av nytt artilleri vil dette sørge for at Hæren får betydelig økt ildkraft.

Hæren får nye stridsvogner
Hæren får nye stridsvogner. Foto: Forsvaret

-Vi vil også fortsette oppbyggingen av Finnmark landforsvar slik at vi bidrar til å styrke det militære nærværet, kampkraften og utholdenheten i Finnmark, sier forsvarsministeren.

Regjeringen vil styrke det militære nærværet i Finnmark
Regjeringen vil styrke det militære nærværet i Finnmark . Foto: Forsvaret

Regjeringen foreslår i tillegg å etablere et kompani som en fellesressurs under Hæren som skal gi større evne til beskyttelse mot kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære stridsmidler.