Historisk arkiv

Tale ved skifte av forsvarssjef, Festningsplassen, 19. november

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Admiral Haakon Bruun-Hanssen ny forsvarssjef etter general Harald Sunde

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen ved skiftet av forsvarssjef på Festningsplassen, Akershus Festning 19. november 2013. Admiral Haakon Bruun-Hanssen tar over som ny forsvarssjef etter general Harald Sunde.

 

*sjekkes mot fremføring*

Stortingspresident, forsvarssjef, generaler, soldater, mine damer og herrer,   

I dag er en viktig dag for det norske forsvaret.

Vi skal ta takke av en utgående forsvarssjef og ønske en ny forsvarssjef velkommen.

Vi skal markere at en stor og viktig gjerning er ved veis ende og at en ny gjerning skal ta til.

Denne seremonien inneholder et stort alvor. Dagen i dag er en høytidelig stund rammet inn av nettopp den anerkjennelsen.  

Det er stort alvor i at en ny forsvarsjef tar over som øverste leder av en etat som har som sin viktigste oppgave å forsvare landet mot ytre kriser og farer.

Det er en anerkjennelse til utgående og påtroppende forsvarssjef at det nettopp er dere to som står her i dag.

I dag vil jeg på vegne av regjeringen takke general Harald Sunde for hans tid som forsvarssjef.  

Gjennom fire år har du sørget for en solid og trygg ledelse av Forsvaret.

Du har ledet Forsvaret i en tid da vi har tatt viktige steg mot et innsatsforsvar.

Du har vært forsvarssjef for et forsvar som har hatt tunge og krevende oppdrag i internasjonale operasjoner.   

Du har gitt våre veteraner et ansikt. Dine ord om at «veteranene var, er og forblir våre soldater», har banet veien for ny og bedre veteranpolitikk.   

Her hjemme har du bidratt til og styrt en tøff, men vellykket omstilling.

Du har tydelig angitt retning for etaten og for ansatte som tatt omstillingens tyngste løft.

Du har i ord og gjerning oppmuntret alle forsvarsgrener til å gå samlet. Du har gitt alle et felles mål. Ditt mantra har vært «Ett forsvar».   

Gjennom Forsvarssjefens fagmilitære råd viste du vei for et forsvar som ønsker å videreutvikle og styrke den operative evnen.

En hær med større innslag av vervede og profesjonelle soldater, tuftet på verneplikten.

Et heimevern som bringes tilbake til røttene. 

Et luftforsvar som nå begynner sin hovedomstilling for å kunne fase inn nye kampfly.

Et forsvar som en kunnskaps- og kompetanseorganisasjon.

Og et forsvar som i sin struktur, beredskap og tilgjengelighet er beredt til å bistå det sivile samfunn ved kriser.

General Sunde. Jeg vil takke deg for at du i dag overleverer en etat i god skikk.

Admiral Bruun-Hanssen. I deg får Norge en forsvarsjef jeg er trygg på vil tjene landet og Forsvaret godt.

Jeg har tillitt til at du vil ta videre arbeidet med videreutvikle og modernisere Forsvaret. 

Og jeg har tillitt til at du vil fortsette arbeidet med å styrke Forsvarets operative leveranser.

Du nyter stor tillit innad i organisasjonen. Det sies om deg at du har en personlighet som skaper ro og er samlende.

Som Generalinspektør i Sjøforsvaret og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, har du betydelig innsikt i den etaten du er satt til lede.

Du bringer med deg viktig kunnskap om Forsvarets operative kapasiteter. Du har ledet og truffet viktige beslutninger i operasjoner hjemme og ute.

Du vet bedre enn de fleste hvordan soldatene opplever hverdagen, enten det er i Indre Troms, Aden-bukta eller i Afghanistan.

I deg får vi en forsvarssjef som vet hvilken risiko våre soldater tar for at vi skal få oppleve i trygghet. 

Med stor verdighet og innlevelse har du møtt etterlatte og kolleger av dem som betalte den høyeste pris.

I de kommende år skal du lede et forsvar som skal fortsette moderniseringen. Du skal lede et forsvar som skal forberede innfasingen av nye kampfly og som fortsatt skal videreutvikles og moderniseres. Og du skal lede et forsvar som går inn i en ny og annerledes fase i sitt et langvarige og viktige engasjement i Afghanistan.

En av dine viktigste utfordringer blir å reformere personell- og kompetansestrukturen for å rekruttere, utvikle og beholde kompetansen i Forsvaret.

Jeg ser fram til å samarbeide med deg om dette og mange andre viktige oppgaver for Forsvaret fremover.

Jeg vil med disse ord få ønske dere begge alt godt videre.