Historisk arkiv

Regjeringen vurderer salget av Bergen Engines ut fra flere forhold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I Aftenposten 15. mars, skriver stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde at han tror regjeringen kun ser på salget av Bergen Engines som en handelspolitisk sak. Det gjør vi ikke, og det mener jeg både justis- og beredskapsministeren og jeg har vært tydelige på ved flere anledninger.

La meg likevel forsøke å berolige Tybring-Gjedde ved å gjenta at denne saken åpenbart også har en forsvarspolitisk side og en sikkerhetspolitisk side, og at dette er grunnlaget for at regjeringen nå vurderer om salgsprosessen skal stoppes. I dette arbeidet vil regjeringen blant annet støtte seg på vurderinger fra Etterretningstjenesten, Politiets Sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Saken er alvorlig, og derfor har flere departementer jobbet med dette over lengre tid. Vi ser at det er stor usikkerhet knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser, og når den usikkerheten er til stede, plikter vi å rydde den av veien. Sikkerhetsloven brukes i vurderingen av stans av salget, selv om selskapet så langt ikke har vært underlagt loven. Det gir loven rom for.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet varslet Rolls-Royce som eier Bergen Engines og TMH Group om at norske myndigheter har til vurdering om transaksjonen skal stanses i medhold av sikkerhetsloven, og at vi forutsetter en midlertidig stans av kunnskapsoverføring i tilknytning til selskapsgjennomgang og beslektet aktivitet inntil dette er avklart. Både Rolls-Royce og THM har bekreftet at de har etterkommet våre anmodninger.