Historisk arkiv

Taler og innlegg av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Forsvarsministerens innledning om situasjonen i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensens innledning på pressekonferanse 24. august 2021 om situasjonen i Afghanistan og evakueringsprosessen.

Pressekonferansen ble holdt sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide og justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Justisminister Monica Mæland, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen orienterer om situasjonen i evakueringsarbeidet i Afghanistan.
Justisminister Monica Mæland, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen orienterer om situasjonen i evakueringsarbeidet i Afghanistan. Foto: Guri Solberg, UD

Opptak av pressekonferansen kan sees her.

Pressekonferansen ble åpnet av utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Les hennes innlegg her.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensens innledning: 

Situasjonen i Afghanistan er som beskrevet veldig kaotisk. Sikkerhetsbildet preges av Talibans maktovertakelse, men også av tilstedeværelse fra ISKP, altså den afghanske versjonen av ISIL, det er plyndringsbander, og det er andre grupperinger som spiller inn og øker usikkerheten når vi skal vurdere sikkerhetsituasjonen.

La meg si litt om Forsvarets rolle i dette:

Forsvaret drifter som kjent feltsykehuset som står på flyplassen i Kabul.

Det norske sykehusbidraget har vært en meget sentral ressurs under evakueringsprosessen. Det har gitt livreddende hjelp, og bidraget har fått gode tilbakemeldinger fra allierte.

I tillegg har vi forsterket dette bidraget med annet personell fra Forsvaret, for å støtte Utenriksdepartementet i evakueringen. Det inkluderer personell fra spesialstyrkene, Telemark bataljon og andre deler av Forsvaret.

Forsvarets personell sørger også for trygt samband, koordinerer med allierte og holder kontakten med USA som nå driver flyplassen.

Norge deltar i en multinasjonal luftbro, hovedsakelig med C-17 flymaskiner, som Norge har avtale om å bruke sammen med andre allierte og partnerland. Norge bidrar også med personell på noen av disse flyvningene.

I tillegg står en norsk C-130 Hercules på beredskap for å kunne fly inn til Kabul ved behov.

Vi får en del spørsmål om hva vi gjør for å evakuere afghanere med ulik tilknytning til Forsvaret. Av hensyn til sikkerheten har vi valgt å ikke kommentere dette, og ber om forståelse for det, men det jobbes med å følge opp personell som har jobbet for eller med norske styrker. Vi gjør det vi kan, men som utenriksministeren har beskrevet, er situasjonen svært krevende.

360 personer som har jobbet for norske stryker har allerede fått opphold gjennom ordninger Norge har hatt siden 2012, og sist i juni hentet vi ut vel 40 personer som hadde hatt tilknytning til spesialstyrkenes oppdrag i Kabul.

De norske styrkene er en del av det amerikanske bidraget, og med tanke på sikkerhet er vi avhengige av amerikanske styrker, og vi legger planer for uttrekking i samråd med amerikanerne. Vi forholder oss til datoen 31. august som er satt som frist for uttrekk, men vi vet også at situasjonen er dynamisk.

Tidligere har vi hatt som plan å stå med sanitetsbidraget ut året. Det var i et bilde der man så for seg at en sivil kapasitet kunne overta for vårt sykehus. Det er ikke aktuelt nå, slik at nå har vi planer om å trekke ut sanitetsbidraget i den prosessen som går nå sammen med de andre.

I tillegg til innsatsen i Kabul, har Forsvaret sendt personell til Tbilisi i Georgia, blant annet fra Telemark bataljon. Der er det etablert et mottakssenter på den militære delen av flyplassen, hvor personer som evakueres fra Kabul mellomlander.

Det norske personellet gjør en formidabel innsats. De står nå i en veldig krevende situasjon, der det jobbes intenst, døgnet rundt. De vil fortsette å gjøre sitt ytterste i den situasjonen som er oppstått, i tiden frem til de også blir nødt til å dra hjem til Norge.

Da gir jeg ordet til Justisministeren.

Les Justis- og beredskapsminister Monica Mælands innlegg her.