Historisk arkiv

Taler og innlegg av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Forsvarsministerens innledning om situasjonen i Afghanistan 26. august

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensens innledning på pressekonferanse 26. august 2021 om situasjonen i Afghanistan og evakueringsprosessen.

Pressekonferansen ble holdt sammen med statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Pressekonferansen ble åpnet av statsminister Erna Solberg, deretter redegjorde utenriksminister Ine Eriksen Søreide for nærmere detaljer om situasjonen. Deres innlegg kan sees på opptak av pressekonferansen her.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensens innledning: 

I ettermiddag skjedde det vi har fryktet, da minst to bomber gikk av utenfor flyplassen i Kabul. Det er tragisk å se konsekvensene av slike angrep mot sivile i en fortvilet situasjon. Samtidig er jeg takknemlig for at det norske personellet er i god behold. Det norskledede feltsykehuset og alt tilgjengelig sanitetspersonell er mobilisert for å ta imot skadde. De står i en enda mer krevende situasjon nå enn det vi tidligere har omtalt som en kaotisk og krevende situasjon. Jeg vet at de gjør alt de kan for å redde liv og bidra til å hjelpe de skadde. Det er vanskelig å beskrive hva de står oppe i nå, men det er ingen tvil om at de gjør en formidabel innsats under ekstremt vanskelige forhold.

Situasjonen er, som vi ser, alvorlig. Forsvaret følger situasjonen svært tett, og treffer alle nødvendige tiltak for å sikre vårt personell. Dette gjøres i nært samarbeid med amerikanske styrker. Jeg kan ikke gå inn på akkurat hva de gjør for å styrke sikkerheten, men det tas nødvendige grep.

Den tjue år lange vestlige militære tilstedeværelsen i Kabul er snart over. Vi gjør også fra norsk side de nødvendige forberedelsene for å kunne avslutte det militære bidraget. Tidspunkt for når de norske styrkene forlater Kabul kan jeg ikke si noe eksakt om. Det er lagt en plan for rekkefølgen av uttrekk, som vi følger. Siden vi leder feltsykehuset, som er en avgjørende kapasitet på flyplassen, vil det ta noen dager til før det pakkes ned og sendes hjem.

Som jeg også har sagt tidligere, gjør det norske personellet en formidabel innsats. Det jobbes intenst, døgnet rundt. De vil fortsette å gjøre sitt ytterste i tiden frem til også de blir nødt til å trekke ut. Vi vil gjøre det vi kan for å få alt vårt personell trygt hjem, og ta godt vare på dem etter at de er kommet hjem til Norge.