Historisk arkiv

Nei, vi har ikke bekreftet at Frode Berg har jobbet for E-tjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Harald Stanghelle hevder i sin kommentar 9. mars at norske myndigheter indirekte har bekreftet at Frode Berg har jobbet for E-tjenesten. Det stemmer ikke.

Jeg er opptatt av tilliten både til de hemmelige tjenestene og kontrollorganene. En sentral del av dette tillitsarbeidet er avhengig av at også pressen bygger sine kommentarer på fakta.

Norske myndigheter bekrefter aldri hvem som arbeider for eller har oppdrag for E-tjenesten. Det har vi heller ikke gjort i saken om Frode Berg.

Da Frode Berg kom tilbake fra Russland fikk han utbetalt en kompensasjon for ikke-økonomisk tap fra staten. Den fikk han fordi norske myndigheter anser at Berg ble utsatt for en belastning da han ble fengslet og dømt for spionasje i Russland. Dette viser ikke at han har jobbet for E-tjenesten - bare at han har vært utsatt for en belastning som staten kompenserer ham for.

Flere departementer og etater var involvert i det arbeidet som ble gjort for å få Frode Berg hjem til Norge, også Forsvarsdepartementet og E-tjenesten. Frode Berg ble møtt av flere personer fra ulike embedsverk og etater uten at dette bekrefter at han har jobbet for dem. At daværende sjef for E-tjenesten sa han var glad for at Berg var hjemme i Norge igjen, er ingen bekreftelse for et arbeidsforhold. Hjemkomsten var gledelig av menneskelige hensyn, og fordi den satte punktum for et omfattende arbeid for å få hjem en nordmann som var dømt og fengslet i utlandet.

Det er positivt at EOS-utvalget på eget initiativ har gjennomført en undersøkelse om Frode Berg-saken. Nå vil Stortinget behandle deres rapport. Generelt er det slik at dersom EOS-utvalget har kritikk i en sak, vil den bli fulgt nøye opp.

Det er stor forventning til åpenhet i samfunnet vårt. Hemmelighold kan bli tolket som om man har noe å skjule. Det er en krevende situasjon å stå i for Etterretningstjenesten.