Historisk arkiv

Til Pelle-gruppa: -Takket være nordmenn som dere, vant vi friheten tilbake

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Avduking av monument for Pelle-gruppa ved Oslo Rådhus 22. november

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet holdt denne talen ved avdukingen av monumentet for Pelle-gruppa ved Oslo Rådhus 22. november 2013. Til stede var blant annet HKH Kronprinsregenten, Oslo ordfører Fabian Stang og veteranene Reidar Kjell Formo og Sverre Kokkin.

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet holdt denne talen ved avdukingen av monumentet for Pelle-gruppa ved Oslo Rådhus 22. november 2013. Til stede var blant annet HKH Kronprinsregenten, Oslo ordfører Fabian Stang og veteranene Reidar Kjell Formo og Sverre Kokkin.

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet holdt tale ved seremonien i Oslo Rådhus
Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet holdt tale ved seremonien i Oslo Rådhus (foto: Gabriel Lund, FD).

 

*Sjekkes mot fremføring*

 

Deres Kongelige Høyhet,

Ordfører,

Veteraner, Reidar Kjell Formo, Sverre Kokkin og familier, etterlatte,

Kjære alle sammen!

Dette er en stor og viktig dag. Jeg vet at Statsministeren satte stor pris på å få møte dere to tidligere i dag. Forsvarsministeren ville også gjerne ha vært her selv, men det lot seg dessverre ikke gjøre på grunn av en reise.

Det gjør dypt inntrykk å tenke tilbake på hendelsene som utspilte seg her i Oslo Havn, en kald høstnatt i 1944. Natten mellom 23. og 24. november gjennomførte Pellegruppa sin mest omfattende aksjon. Tre tyske skip ble senket, tre ble sterkt skadet og en løftekran ble ødelagt.

Det var et viktig anslag mot okkupasjonsmakten, og en aksjon som kom til å få betydning for krigens gang.

Uten skip måtte troppeforflytninger utsettes og planer settes på vent. Den siste krampetrekningen, Ardenneroffensiven, fikk ikke de forsterkningene den var tiltenkt.

Det var en av krigens dristigste sabotasjeaksjoner, ikke bare i Norge, men i hele det okkuperte Europa.

Utført av noen av våre modigste menn.

Aksjonen var et av Pellegruppas viktigste bidrag til den norske motstandskampen.

En kamp som ble ført av mange ulike individer og grupper.

Med ulike metoder og fra ulike politiske ståsteder.

Men, dere hadde alle et og samme mål: Å frigjøre landet vårt fra okkupasjonsmakten.

Dere sluttet aldri å tro at friheten var mulig.

Dere mistet aldri håpet av syne.

Historien viser at det alltid, når situasjonen krever det, er noen få som tar ett skritt frem.

Noen som forstår at frihet ikke alltid kommer av seg selv.

Noen som tar det ekstra skrittet som kreves for at vi andre skal kunne leve våre liv som frie mennesker.

Dette kjennetegner medlemmene i Pellegruppa.

Reidar Kjell Formo og Sverre Kokkin. Dere tok dette skrittet. For et mål så mye høyere enn dere selv. Det betyr mye at dere er her i dag.

I dag takker vi dere og deres kampfeller for alt dere gjorde for oss.

I dag hedrer og minnes vi også arbeiderne på Aker mekaniske og Nyland verksted som, med stor fare for eget liv, utførte selve aksjonen. Det skal, og må, vi ikke glemme.

Takket være nordmenn som dere, takket være deres innsats, mot og offervilje, vant vi friheten tilbake.

Mange av krigens helter har fått sin velfortjente anerkjennelse. Nå er det Pellegruppas tur, og vi er mange som vil si at det er på høy tid.

Gjennom kunnskap og formidling holder vi fortellingene om krigens urett levende. Vi må sørge for at historien om de som sto frem for vår frihet lever videre.

Det er vår plikt, både som enkeltmennesker, og som fellesskap.

Det monumentet vi snart skal få se, vil for alltid minne oss om det som skjedde her i Oslo Havn en kald novembernatt i 1944.

Med disse ordene vil jeg hedre minnet om Pellegruppas innsats.

Vi vil aldri glemme det dere gjorde for oss!