Forsiden

Historisk arkiv

Om faktafeil og prosjekter på Evenes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Dette innlegget fra statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet sto på trykk i Andøyposten 21. juli. Innlegget omhandler langtidsplanen for forsvarssektoren og baseløsning i nord.

I Andøyposten 16. juli hevdes det at Forsvarsdepartementet feilaktig har kommunisert at delt løsning krever bygging av to nye hangarer på Andøya. Denne kommunikasjonen skal ha medført at Andøya tillegges uriktige milliardinvesteringer. Dette er ikke riktig. Oppslaget baseres på en feil i PwC sin rapport til Forsvarsdepartementet. Denne feilen ble oppdaget tidlig av Forsvarsdepartementet og har ikke blitt tatt med i våre beregninger.

Forsvarsdepartementet har hele tiden lagt til grunn at hangarene på Andøya skal gjenbrukes. Det er derfor ikke riktig, som avisen hevder, at feilen har fått store negative konsekvenser for fremstillingen av Andøya.

Påstandene omkring oppblåste personellkostnader er heller ikke riktige. Andøyposten hevder at Forsvarsdepartementet på uriktig vis har lagt sammen personellkostnader og materiellkostnader og dermed plusset på nesten en milliard kroner for Andøya. Som avisen selv har fått med seg i artikkelen, er det forskjeller i flyplassdrift som driver opp personellkostnader. For Andøy er det lagt til grunn militær flyplass drift. På Evenes vil man kjøpe tjenesten av Avinor. Det blir derfor mindre personellkostnader knyttet til dette på Evenes.  

Andøyposten har samme dag en svært kritisk artikkel til oppstart av et prekvalifiserings prosjekt på Evenes. Her hevdes det at Forsvarsdepartementet ikke har respekt for demokratiets spilleregler. Dette er selvfølgelig også helt feil. Innhenting av anbud («påmelding til konkurransen») gjelder prekvalifisering av prosjektering på Evenes. MPA er en opsjon i prosjektet. Dette er altså forberedende arbeid. Det er ikke snakk om å sette spader i jorda eller bruke penger på dette før man får en avklaring fra Stortinget. Den tidlige fasen av prosjektet igangsettes av hensyn til innfasingen av F35. Endelig utforming av prosjektet med eller uten MPA på Evenes vil bli gjort etter stortingsbehandlingen av langtidsplanen, og vil bli tilpasset Stortinget beslutning. Regjeringen har anbefalt en ny baseløsning og må legge planer for at en slik løsning skal kunne gjennomføres innenfor kritiske tidsrammer, hvis Stortinget beslutter å følge anbefalingen. I motsatt fall vil opsjonen falle bort og ingenting er tapt.

Jeg har forståelse for at forslaget om å legge ned basen på Andøya skaper diskusjon, og at Andøy-samfunnet ikke er enig i det forslaget som vi har lagt opp til. Likevel må vi kunne forvente at diskusjonen er redelig og etterrettelig, basert på faktiske opplysninger. Vi har svart på spørsmål og gitt all informasjon vi kan gi, og det vil vi også fortsette med i tiden fremover.