Historisk arkiv

Svar på spm. 797 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Hvor mye er innkrevd i engangsavgifter på personbiler hvert av de siste elleve årene?

Jeg viser til brev av 29. mars 2016 fra Stortingets president med spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad.

Spørsmål:
Hvor mye er innkrevd i engangsavgifter på personbiler hvert av de siste elleve årene, og hvor mye utgjør dette i gjennomsnitt per bil for hvert av årene?

Begrunnelse:
Det bes om tall med sammenlignbar kroneverdi. I tillegg bes det om at det i oversikten presenteres informasjon både med og uten elbiler/nullutslippsbiler.

Det vises til dokument 15:857 (2014-2015). Det som etterspørres, er en oppdatert versjon av dette svaret.

Svar:
Tabellen nedenfor viser samlet fastsatt engangsavgift og gjennomsnittlig fastsatt engangsavgift for nye personbiler med og uten elbiler for årene 2005-2015. Før 2010 er det i praksis ikke forskjell på gjennomsnittlig avgift med og uten elbiler siden elbilsalget utgjorde en svært liten andel av samlet bilsalg. Tallene for gjennomsnittlig avgift er avrundet til nærmeste 1000-kroner. Alle beløp er oppgitt i 2015-kroner.

ÅR

Samlet fastsatt   engangsavgift
(mill. kroner)

Gjennomsnittlig   engangsavgift uten elbiler (kroner)

Gjennomsnittlig   engangsavgift med elbiler (kroner)

2005

15 491

135 000

135 000

2006

16 012

145 000

145 000

2007

17 756

134 000

134 000

2008

14 937

136 000

136 000

2009

12 671

131 000

130 000

2010

14 984

119 000

119 000

2011

15 205

113 000

111 000

2012

15 305

116 000

112 000

2013

14 513

109 000

103 000

2014

13 517

109 000

95 000

2015

12 807

107 000

88 000

 

Med hilsen
Siv Jensen