Forsiden

Historisk arkiv

Svar på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen av 16. januar 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Jeg viser til brev av 16. januar 2017 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, vedlagt seks spørsmål til skriftlig besvarelse. Det vises også til komiteens brev av 14. og 22. november 2017 og mine svarbrev av 21. og 29. november 2017, samt min redegjørelse for komiteen og svar på spørsmål i høringen 10. januar 2018.

Les hele svaret her (pdf)