Historisk arkiv

Nett-TV: Pressekonferanse – IMF presenterer sin rapport om norsk økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Nett-TV

23. mai får finansminister Siv Jensen overlevert Det internasjonale valutafondet (IMF) sin uttalelse om norsk økonomi og økonomisk politikk.

En delegasjon fra IMF har hatt møter med relevante myndigheter og observatører i Oslo. Besøket er en del av IMFs bilaterale overvåkning av Norge (såkalt Artikkel IV-konsultasjon). Temaer i gjennomgangen er norsk økonomi og økonomisk politikk, herunder arbeidsinnvandring og produktivitet. Finansminister Siv Jensen deltar på pressekonferansen.