Historisk arkiv

Nett-TV: Skatteutvalget presenterte sin rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Nett-TV

2. desember presenterte Skatteutvalget sine anbefalinger til Finansdepartementet. Leder av utvalget, Hans Henrik Scheel, overrakte utredningen "NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi" til finansminister Siv Jensen.

Nett-tv Nett-TV: Skatteutvalget presenterte sin rapport

Se sendingen her

Se sendingen her