Historisk arkiv

Nett-TV: Pressekonferanse om Statens pensjonsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Nett-TV

Finansminister Siv Jensen la fram fredag 4. april 2014 stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013.

Statens pensjonsfond skal blant annet understøtte statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter, og underbygge langsiktige hensyn i bruken av statens petroleumsinntekter. Fondet består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge.