Historisk arkiv

Nett-TV: Seminar om produktivitet i privat sektor 19. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Nett-TV

Produktivitetskommisjonen arrangerer et seminar for arbeidslivets organisasjoner om årsakene til svakere produktivitetsutvikling i privat sektor og mulige tiltak i Oslo 19. mai.

Produktivitetskommisjonen arrangerer et seminar for arbeidslivets organisasjoner om årsakene til svakere produktivitetsutvikling i privat sektor og mulige tiltak i Oslo 19. mai. Seminaret er ledd i kommisjonens arbeid der en i første fase skal analysere forhold som kan ha bidratt til svakere produktivitetsutvikling og gi en vurdering av områder der det er særlige utfordringer. Kommisjonen skal også vurdere mulige tiltak.

Seminaret er delt opp i tre sesjoner med fokus dels på de generelle produktivitetsutfordringer for norsk industri og næringsliv og dels på de spesielle utfordringer for tjenesteyting og for byggenæringen.