Historisk arkiv

Nett-TV: Informasjonsmøte om endringene i økonomiregelverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Nett-TV

Direktoratet for økonomistyring presenterer viktige endringer i regelverket for økonomistyring i staten, med særlig vekt på årsrapportering og årsregnskap. Endringene gjelder alle statlige virksomheter og trer i kraft fra 1. januar 2014.