Historisk arkiv

Ekspertgruppen om investeringer i kull- og petroleumsselskaper inviterte til innspillsmøte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumselskaper i Statens pensjonsfond utland (SPU). Stortinget har bedt Regjeringen om å nedsette ekspertgruppen, som skal vurdere om utelukkelse av kull- og petroleumselskaper framstår som en mer effektiv strategi enn eierskapsutøvelse og påvirkning for å adressere klimaspørsmål i forvaltningen av SPU.

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumselskaper i Statens pensjonsfond utland (SPU). Stortinget har bedt Regjeringen om å nedsette ekspertgruppen, som skal vurdere om utelukkelse av kull- og petroleumselskaper framstår som en mer effektiv strategi enn eierskapsutøvelse og påvirkning for å adressere klimaspørsmål i forvaltningen av SPU.

Som en del av kartleggingen av kunnskap arrangerte ekspertgruppen et møte med eksterne interessenter for å få innspill. Ekspertgruppen inviterte derfor til åpent møte 18. juni 2014 i Gaustadalleen 21, Forskningsparken, Universitetet i Oslo.

Påmeldte deltakere hadde innlegg på fem til ti minutter til ekspertgruppen. Det var også mulig å levere skriftlige innspill i møtet.

Presentasjoner fra innspilllsmøtet:

 

Ekspertgruppen gjennomførte 18. juni også møter med noen utvalgte forskere. Se deres presentasjoner her:

 

Ytterligere to innspill mottatt fra WWF og FIVH

 

Mer om ekspertgruppen og mandatet