Historisk arkiv

Endringer i kapitalkravsforskriften og CRR/CRD IV-forskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt enkelte endringer i kapitalkravsforskriften og forskriften om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av EUs kapitalkravsforordning (CRR) og kapitalkravsdirektiv (CRD IV).

Foruten enkelte mindre justeringer i forskriftene, gjøres det endringer i kapitalkravsforskriften for å tydeliggjøre at bestemmelsene om kapitalkrav for engasjementer med sentrale motparter tilsvarer bestemmelsene i kapitalkravsforordningen (CRR). Det gis også en overgangsregel, som åpner for at alle sentrale motparter kan anses for «kvalifiserte sentrale motparter» ved beregning av kapitalkrav for engasjementer med disse frem til 15. desember 2014. Overgangsregelen svarer til tilsvarende regler som er gitt i EU i forordning 591/2014.

Les endringsforskriften her

Finansdepartementet fastsatte 22. august 2014 endringer i flere forskrifter om kapitalkrav mv., se pressemelding her.