Historisk arkiv

Krav til forsikring for eiendomsmeglingsvirksomhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til sikkerhetsstillelse (forsikring) for eiendomsmeglingsforetak og advokater som driver eiendomsmegling.

Ifølge eiendomsmeglingsloven må eiendomsmeglingsforetak og advokater som driver eiendomsmegling, ha en forsikring som dekker det ansvar de kan pådra seg i forbindelse med eiendomsmeglingsvirksomheten.

Eiendomsprisene har økt betraktelig siden kravene til sikkerhetsstillelse sist ble endret i 2007. Omsetningsvolumet har også økt. På denne bakgrunn har departementet hevet det generelle kravet til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsvirksomhet fra 30 til 45 millioner kroner. Dette vil gi forbrukerne bedre beskyttelse dersom eiendomsmeglingsforetaket ikke klarer å dekke tap i forbindelse med eiendomshandler.

Departementet har også endret reglene om adgangen til å begrense ansvaret ved avtale i den enkelte handel fra 10 millioner kroner per oppdrag per skadelidt til 15 millioner kroner per oppdrag per skadelidt.

Dessuten har departementet fastsatt enkelte endringer i eiendomsmeglingsforskriftens regler om klientkonti. Hensikten er i hovedsak å forebygge uautoriserte uttak fra klientkonti.

Reglene trer i kraft 1. juli 2015.

Forskriftsendringene bygger på forslag fra Finanstilsynet i høringsnotat 3. april 2013.

_______________

Les mer: