Historisk arkiv

Innviet mobil skanner på Ørje tollsted

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen innviet tirsdag 18. november en ny mobil skanner på Ørje tollsted.

Finansminister Siv Jensen innviet tirsdag 18. november en ny mobil skanner på Ørje tollsted. 


Finansminister Siv Jensen innvier ny mobil skanner. Foto: Bård Gudim

- Signalene fra etaten forteller oss at hverdagen i grensekontrollen er i rask endring og at etatens oppgaver i grensekontrollen blir stadig mer komplisert. Det er helt avgjørende at vi har en sterk grensekontroll, sa finansministeren da hun klippet snor for ny mobil skanner på Ørje Tollsted.

- Bruk av moderne hjelpemidler som skannere er en av nøklene til at Toll- og avgiftsetaten kan utføre en effektiv og grundig grensekontroll, uten at det oppleves som en tung byrde for næringslivet. Forenklinger for næringslivet er viktig for denne regjeringen. Fortsatt effektiv vareførsel på tross av styrket kontroll, er et klart mål, understreket finansminister Siv Jensen ved markeringen av skanneren.

Skanner øker effektiviteten
Ørje tollsted fikk sin første skanner i 2004 og det er den skanneren som nå blir erstattet. Toll- og avgiftsetaten har gode erfaringer og resultater med bruk av skanneren. Mens det tidligere tok flere timer å losse et vogntog ved mistanke om ulovligheter, tar det nå to minutter å skanne vogntoget. Skanneroperatøren kan deretter vurdere om det er grunnlag for videre kontroll og hvor i lasta eventuelle ulovlige varer er plassert.

Ørje er den viktigste innfallsporten til Norge og Oslo fra Stockholm. Ørje er den nest største landevegsovergangen til Norge målt i antall tyngre kjøretøy og den tredje største i antall personbiler. På ett døgn passerer 3 000 kjøretøy via E-18 over Ørje. På ett år kommer 1,1 millioner kjøretøy over denne grenseovergangen og 132 000 av disse er tyngre kjøretøy som bringer med seg last.