Historisk arkiv

Scheel-utvalget leverer innstilling 2. desember

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Utvalget som ble nedsatt for å vurdere selskapsbeskatning i lys av den internasjonale utviklingen har fått forlenget fristen for å levere sin innstilling til 2. desember.

Utvalget som ble nedsatt for å vurdere selskapsbeskatning i lys av den internasjonale utviklingen har fått forlenget fristen for å levere sin innstilling til 2. desember.

Utvalget har bedt om en utsettelse av den opprinnelige fristen 15. oktober som følge av at Regjeringen utvidet mandatet høsten 2013. I tilleggsmandatet ble utvalget bedt om også å vurdere forslag som gir netto skattelettelser, ikke bare provenynøytrale forslag.

Mer informasjon: