Historisk arkiv

Nyheter

Seminar om norsk økonomi i endring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Mandag 8. desember arrangerte Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål et åpent seminar om utfordringer for norsk økonomi som følge av utsiktene til lavere etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og svekket bytteforhold overfor utlandet.

De siste ti årene har gode eksportpriser, høy aktivitet i petroleumsvirksomheten og økt arbeidsinnvandring gitt sterke impulser inn i fastlandsøkonomien. Nå ser bildet ut til å endres. Etterspørselen fra petroleumsnæringen ser ut til å gi negative impulser inn i fastlandsøkonomien, og lavere priser på olje og gass kan forsterke nedgangen. Dette vil kunne stille vår evne til omstilling på prøve.

De fleste som lager prognoser for norsk økonomi legger nå til grunn en utflating eller nedgang i aktiviteten i petroleumsvirksomheten i årene framover. Hvilke utfordringer vil en slik utvikling stille norsk økonomi ovenfor? Hvor god er omstillingsevnen i norsk økonomi? Hvordan vil lavere etterspørsel fra norsk sokkel påvirke arbeidsmarkedet og migrasjonsstrømmer? Hvilke erfaringer har andre land med store omstillinger? Svarene på disse spørsmålene vil ha betydning for utformingen av den økonomiske politikken i årene framover.

Dette er innledningene:

 

- Se programmet for seminaret (pdf)

- Seminaret på Nett-TV

Les mer om Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål.