Historisk arkiv

Høring om offentlige skattelister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet foreslår at skattyter skal kunne se hvem som har søkt på han eller henne i skattelisten. - Ordningen innføres for å styrke vernet av skattyters privatliv, sier finansminister Siv Jensen.

Finansdepartementet foreslår at skattyter skal kunne se hvem som har søkt på han eller henne i skattelisten. - Ordningen innføres for å styrke vernet av skattyters privatliv, sier finansminister Siv Jensen. 

- I dag blir skattelisten gjort tilgjengelig for publikum på Skatteetatens nettside. Mange opplever utlegging av opplysningene som ubehagelig og som et inngrep i sitt privatliv, sier finansminister Siv Jensen.

Finansdepartementet sender derfor på høring forslag om innstramminger i reglene om offentlige skattelister. Skattelisten skal etter forslaget fortsatt være tilgjengelig for publikum på skatteetaten.no, men skattyter skal kunne se hvem som har søkt på han eller henne i skattelisten.

Ordningen foreslås gjennomført ved at opplysninger om hvem som har søkt gjøres tilgjengelig for skattyteren elektronisk gjennom innlogging på skatteetaten.no. Det er grunn til å anta at mange ved en slik løsning vil vegre seg mot å foreta søk i listen av ren nysgjerrighet, og antall søk i listen dermed vil bli redusert.

Pressen vil fortsatt få en elektronisk kopi av skattelisten. Departementet foreslår at Skatteetaten gir informasjon på sine nettsider om hvilke medier som får en slik kopi.

Høringsfristen utløper 21. mars. Det tas sikte på å fremme forslag til lovendring for Stortinget våren 2014, slik at nye regler kan tre ikraft før skattelistene legges ut høsten 2014.

Les høringen her