Historisk arkiv

Banker får adgang til å bruke statistiske metoder for verdivurdering av fritidseiendom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag endret OMF-forskriften § 10.

Endringen innebærer at det åpnes for bruk av statistiske metoder som bygger på generelle prisnivåer, i tilfeller der verdivurderingen av fritidseiendommer må oppdateres på grunn av betydelige prisfall i markedet. Bankene har fra før av tilsvarende adgang til å bruke statistiske metoder ved verdivurdering av boligeiendom.

Endringen trer i kraft 1. juli 2015.

Les mer i forskriften